Производи

- Огради за внатрешни скали ( специјалност огради за спирално изведени скали ), можност за дрвен ракохват

- Надворешни врати ( капии ) и огради со можност за далечинско отворање

- Огради за тераси

- Настрешници и тенди декоративни конструкции покриени со лексан, стакло...

- Изведби на конструкции за скали со газишта од дрво, стакло....

- Заштитни декоративни решетки за прозорци и врати

- Ентериер од ковано железо во комбинација со витраж

- Скулптури од жлезо

- Сценографи за претстави, концерти и слично, со посебни барања за ефекти и промени на сцена